Door te kiezen voor de CO2 ChronoNavette kiest ervoor om zijn aandeel in de verantwoordelijkheid voor de werkelijke impact van zijn CO2-uitstoot op zich te nemen in plaats van deze over te dragen aan de samenleving en aan toekomstige generaties.

EEN INNOVATIEVE NEUTRAAL CO2 PROCES in de sector betaald personenvervoer en in de autoverhuursector met chauffeurs.

ChronoNavette streeft naar duurzame ontwikkeling. Daarom heeft ons bedrijf een echte milieustrategie ontwikkeld door middel van acties zoals specifieke training voor het ecorijden van zijn chauffeurs of de ontwikkeling van een trainingsbeleid. selectie van steeds zuiniger voertuigen, gericht op het verminderen van zowel verontreinigende emissies van voertuigen (Euro-norm) als broeikasgasemissies (BKG).

Om de uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan en BELGE-verplichtingen na te komen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is ons bedrijf toegewijd om maatregelen aan te nemen met betrekking tot zowel de organisatie van transport- en voertuigtechnologie (voertuig, brandstof, chauffeur, stroomorganisatie en management) om een wereldwijd doel te bereiken van verminderen CO2 emissies.

Zich bewust van de uitstoot van CO2 transport in de Europese Unie en de wereld, evenals onze verantwoordelijkheid tegenover toekomstige generaties en in het licht van de noodsituatie op het gebied van klimaatverandering, stelt ons engagement ons in staat om CO2 van onze voertuigen.

Aanbevolen door

ONZE PARTNERS

EN KLANTEN