Algemene voorwaarden - Dienstverlening:

De onderstaande voorwaarden worden verondersteld te worden aanvaard door de klant door het enkele feit van de ondertekening van de offerte / het contract, een reservering, de acceptatie van de factuur of het aanvinken van een speciaal daarvoor bestemd vakje ...

Tegenstrijdige afspraken worden schriftelijk aangetoond, ongeacht het bedrag.

ChronoNavette treedt op als agent voor transferaanbieders (dwz externe transportbedrijven en taxidiensten). ChronoNavette biedt het zoeken en reserveren van transfers aan op haar website. ChronoNavette werkt met een lokale operator. Het contract voor het verlenen van transportdiensten wordt gesloten tussen u en de leverancier.

 1. Bestelling, levering en overdracht
  1. Een overstap is de verplaatsing van een of meer passagiers van de ene plaats naar de andere.
  2. De kosten van de overdracht zijn afhankelijk van het type voertuig en de afstand tussen twee locaties. De prijs is niet afhankelijk van het adres binnen de stadsgrenzen. De prijzen worden gefactureerd op basis van de door ChronoNavette vastgestelde tarieven.
  3. De overdracht gebeurt met een voertuig dat overeenkomt met het aantal passagiers en bagage.
  4. De plaats van vertrek en bestemming moet een specifiek adres hebben (bijvoorbeeld luchthaven, zeehaven, treinstation, busstation of een ander specifiek adres binnen de stadsgrenzen).
  5. De plaats van vertrek en bestemming moet een specifiek adres hebben (bijvoorbeeld luchthaven, zeehaven, treinstation, busstation of een ander specifiek adres binnen de stadsgrenzen).
  6. Afhankelijk van de wettelijk verplichte verzekering voor het bedrijf, is het vervoer van personen en goederen of documenten voor risico van de klant.
  7. In geval van levering van goederen of documenten vervalt de verantwoordelijkheid van het bedrijf zodra deze op hun bestemming aankomen.
 2. Om te reserveren, moet u alle verplichte velden op het online boekingsformulier invullen. U moet uw informatie invoeren met Latijnse tekens.

  1. Typ of kies een stad of luchthaven als ophaal- en inleverlocatie.
  2. Selecteer het juiste aantal passagiers. Houd er rekening mee dat alle kinderen (ongeacht de leeftijd) als passagiers worden geteld en een individuele stoel moeten hebben.
  3. Voer uw reisgegevens in: adres, vluchtnummer (of uw bus-, trein-, bootinformatie) evenals uw contactgegevens. Zorg ervoor dat het ingevoerde mobiele telefoonnummer correct is en dat de telefoon bij u is op het moment van aankomst.
  4. Definieer indien nodig het aantal benodigde extra stops en vul het volledige adres voor elke stop in. Houd er rekening mee dat voor elke stop een toeslag van minimaal € 10,00 wordt toegevoegd aan de basisprijs op onze website.
  5. Om de reservering te bevestigen, stuurt ChronoNavette u een bevestigingsmail. Als u deze e-mail niet binnen 2 uur na het verzenden van uw boeking heeft ontvangen, vink dan uw spambox aan en dan onze service.
  6. Om de reservering te bevestigen, stuurt ChronoNavette u een bevestigingsmail. Als u deze e-mail niet binnen 2 uur na het verzenden van uw boeking heeft ontvangen, vink dan uw spambox aan en dan onze service.
  7. ChronoNavette kan ontvangen bestellingen accepteren of weigeren.
  8. Aanvaarding wordt verondersteld ten gunste van ChronoNavette.
  9. De klant zal de acceptatie of weigering schriftelijk aantonen.
  10. In het geval dat de partijen akkoord zijn gegaan met de betaling van een aanbetaling, wordt de bestelling pas definitief als ChronoNavette de aanbetaling ontvangt.
  11. Evenzo, in het geval dat de klant heeft ingestemd om documenten of goederen aan ChronoNavette te leveren, wordt de bestelling pas definitief nadat ze zijn ontvangen.
 3. Wijzigingen en annuleringsvoorwaarden.
  1. Alle bestellingen moeten uiterlijk 24 uur vóór het begin van de overdracht worden geannuleerd. Om een bestelling te annuleren, moet de klant een e-mail sturen naar onze service met de details van de bestelling (bestelnummer en reden voor annulering) of de annuleringslink volgen in de e-mail met de orderbevestiging als die er is.
  2. Eventuele wijzigingen (zoals datum en tijd van overdracht, bestemming, enz.) Moeten uiterlijk 24 uur vóór het begin van de overdracht worden aangebracht.
  3. De klant moet de klantenservice 24 uur vóór de overdracht per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen door een bericht naar onze service te sturen. De wijzigingen worden van kracht zodra ze zijn bevestigd door een medewerker van de klantenservice.
  4. In geval van noodverandering (minder dan 24 uur vóór het begin van de overdracht), moet de klant onze service op de hoogte brengen. Ons team zal evalueren of er een mogelijkheid is om de wijziging al dan niet te accepteren, gratis of met een mogelijke aanvulling.
 4. Ontmoeting met de bestuurder
  1. De chauffeur moet de klant ontmoeten op de afhaallocatie op het tijdstip aangegeven aan het einde van het boekingsproces (op uw computerscherm). De bestuurder houdt een tafel vast met de naam van de klant (zoals vermeld in de reservering).
  2. Uw chauffeur wacht op u volgens de volgende regels:
   • Hotel, privéadres of openbare plaats: 15 minuten.
   • Airport: 45 min. after the official landing time of the flight.
   • Als de klant en zijn chauffeur niet binnen deze periode bijeenkomen, wordt de bestelling als een no-show beschouwd.
  3. De bestuurder wil mogelijk vóór vertrek contact opnemen met de klant via de mobiele telefoon om de vergadering te regelen.
  4. Als de bestuurder om welke reden dan ook de klant niet op tijd kan meenemen, moet hij de klant vooraf informeren.
  5. De klant moet op het ontmoetingspunt wachten op de chauffeur op het tijdstip aangegeven in de reservering.
  6. Neem voor elk probleem contact op met onze hotline (zie dit nummer op onze website)
  7. Als de bestuurder niet binnen 15 tot 20 minuten op het afhaalpunt op het ophaalpunt verschijnt, wordt de transfer als geannuleerd beschouwd. Om een mogelijke vergoeding te ontvangen, moet de klant bewijzen dat hij op zijn chauffeur wachtte op het tijdstip en de plaats die in de boeking zijn aangegeven. Een afbeelding van de tabel met de huidige tijd en datum zal als aanvaardbaar bewijs dienen. De klant moet een e-mail sturen met alle details naar onze service. Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice.
 5. Bagage
  1. Het aantal ingecheckte bagage komt overeen met de normen van de vliegmaatschappij. Als er teveel bagage is, is het de plicht van de klant om de klantenservice van ChronoNavette te informeren.
  2. Het aantal ingecheckte bagage komt overeen met de normen van de vliegmaatschappij. Als er teveel bagage is, is het de plicht van de klant om de klantenservice van ChronoNavette te informeren.
  3. Als u extra grote artikelen bij u hebt, is het uw verantwoordelijkheid om de klantenservice van ChronoNavette vooraf per e-mail op de hoogte te stellen.
  4. Dieren zijn welkom. Ze moeten minstens 48 uur vóór de in de reservering gedefinieerde datum en tijd in een kooi reizen, gepast, schoon, vriendelijk en per e-mail aan ChronoNavette worden gemeld. Als de klant ChronoNavette niet heeft meegedeeld dat hij met dieren wil reizen, kan de bestuurder weigeren de missie uit te voeren en deze wordt als geannuleerd beschouwd en moet worden betaald.
  5. De bagage blijft in bewaring van de vervoerde persoon.
 6. Prijzen en betalingsmogelijkheden
  1. De betaling moet als volgt gebeuren:
   1. Voor de lezer: contant of elektronisch betalen aan boord van onze voertuigen (afhankelijk van de beschikbaarheid van de betaalterminal).
   2. Vooraf: per creditcard (Visa, MasterCard, American Express, Discover, Diners Club, JCB), Bancontact / Mister Cash, PayPal, AliPay, Apple Pay, EPS, GiroPay, Pay, iDEAL, SEFORT, P24, WeChat Pay (tot een reservering vooraf betalen, doe dit eenvoudig via onze website chrononavette.be of neem contact op met onze service)
   3. Bankoverschrijving.
   4. Bill.
   5. Sommige bestemmingen vereisen volledige vooruitbetaling.
  2. Alle betalingen moeten worden gedaan in Euro (€).
  3. ChronoNavette heeft het recht om vooraf een reservering te vragen, afhankelijk van de boekingsparameters en / of klantstatistieken. Als de klant niet akkoord gaat met het vooruitbetalen van de reservering zoals vereist door ChronoNavette, wordt de boeking zonder enig advies geannuleerd.
  4. Prijzen in onze tarieven zijn inclusief btw.
   1. Voor transportdiensten omvatten de prijzen ook chauffeurservice, brandstof en wettelijke verzekeringen.
   2. Tolgelden, parkeertarieven, maaltijden en eventuele accommodatie voor de bestuurder vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant, tenzij anders bepaald in de offerte.
   3. De eventuele maaltijden en verblijfskosten van de vervoerde personen vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
 7. Beperkingen
  1. Het is verboden te roken en te drinken in het voertuig. In geval van overtreding heeft de bestuurder het recht om de auto te stoppen en u te vragen te vertrekken.
  2. Het aantal passagiers mag de zitcapaciteit van het voertuig niet overschrijden. Het vervoer van extra passagiers is niet toegestaan. In dit geval heeft de bestuurder het recht om de dienst te weigeren. In dat geval wordt geen aanbetaling terugbetaald.
  3. Bestuurders moeten zich houden aan de verkeersregels die van kracht zijn in het land of de gekruiste landen. In geen geval kan de klant eisen dat de klant deze regels overtreedt, zelfs als dit vertragingen of extra kosten voor de klant met zich meebrengt.
 8. Vlucht vertraging
  1. Uw mobiele telefoon (gekoppeld aan het telefoonnummer van uw coupon / bestelling / reisorder / chauffeur-autoverhuurcontract) moet aanstaan wanneer u aankomt, omdat uw chauffeur mogelijk contact met u wil opnemen.
  2. In geval van vertraging van de vlucht, moet de klant contact opnemen met ChronoNavette en de vertraging melden. De meeste chauffeurs zijn zich bewust van de veranderingen als monitoringvertragingen. Een vluchtvertraging kan echter resulteren in de annulering van uw transfer. In dit geval zal ChronoNavette u bellen om u te informeren.
  3. Houd er rekening mee dat we u kunnen voorzien van de transfer voor een redelijke vertraging van de vlucht, afhankelijk van de situatie en het dagelijkse schema.

 9. Annuleringen door de manager
 10. Een bestelling kan door de manager worden geannuleerd om een van de volgende redenen:

  1. Het aantal passagiers overschrijdt de capaciteit van het voertuig.
  2. De klant heeft de juiste reisgegevens (vlucht, reisschema, datums) niet verstrekt.
  3. De klant heeft niet de juiste contactgegevens verstrekt.
  4. De klant weigerde de door ChronoNavette vereiste processen uit te voeren.
  5. De klant wordt vooraf per e-mail op de hoogte gebracht van de annulering.
  6. ChronoNavette behoudt zich het recht voor om een service te annuleren als de weersomstandigheden het niet toelaten om de service in optimale veiligheidsomstandigheden te bieden (sneeuw, ijs ...). In dit geval heeft de klant de keuze om de service uit te stellen naar een latere datum.
  7. ChronoNavette en uw bestuurder kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen, wijzigingen of annuleringen als gevolg van overmacht, andere onvoorziene omstandigheden of buiten de controle van uw bestuurder.
 11. Website
  1. Auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van websites worden beschermd door nationale en internationale voorschriften voor intellectuele eigendom.
  2. Afbeeldingen van de tijdens de boeking aangegeven transportopties zijn slechts indicatief. De kleur, het merk of het model kan verschillen van de getoonde afbeeldingen.
 12. Klachten
  1. Elke claim moet het bedrijf, op straffe van verval, per aangetekende post met ontvangstbevestiging bereiken, binnen 15 dagen na de datum van de dienst of binnen 15 dagen na de datum van ontvangst van de factuur.
  2. De klant is niet bevoegd om de betaling op te schorten voordat ChronoNavette de geldigheid van zijn vordering erkent.
 13. Various
 14. Als een of meer clausules van deze algemene overeenkomst om welke reden dan ook niet van toepassing zijn, blijven de andere clausules niettemin geldig.

 15. Bekwaamheid
  1. In geval van betwisting, en om welke reden dan ook, zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel en het kanton Schaarbeek exclusief bevoegd, zelfs in geval van een beroep op garantie, van rechtsmiddelen en verbondenheid. ChronoNavette heeft echter de faculteit om af te zien van deze bepaling.
  2. Het toepasselijke recht is Belgisch recht, met uitzondering van internationale verdragen. Wanneer het contract met een consument wordt gesloten, blijft het gemene recht van toepassing.
 16. Onderaannemer, leverancier of partner (SSP)
 17. De onderstaande en bovenstaande voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de SSP door het loutere feit van de ondertekening van een contract, de aanvaarding van een reservering (via elke vorm van communicatie of technische ondersteuning), registratie op onze site of app, het creëren van een bestuurdersaccount, contact opnemen met onze klanten of een vakje daarvoor aanvinken ...

  1. Aard van de voordelen:
   1. ChronoNavette fungeert als agent voor SSP / Transfer Providers (dwz externe transportbedrijven en taxidiensten). ChronoNavette biedt het zoeken en reserveren van transfers aan op haar website. ChronoNavette werkt met een lokale operator. Het contract voor het verlenen van transportdiensten wordt gesloten tussen de eindklant en de leverancier / SSP.
   2. -ChronoNavette kan de SSP inhuren als zelfstandige om betaalde vervoersdiensten voor personen te bieden (autoverhuur met chauffeur, VIP-chauffeursverhuur, Taxi, CT, ...) voor tijdelijke opdrachten; en dat de onderaannemer de diensten wenst te verlenen (zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden evenals de onderaanneming, die elke andere overeenkomst vervangt en annuleert) in overeenstemming met de Europese wet- en regelgeving, de Belgische en de besluiten van elke regio die toezicht houdt op de betaalde transportdienst van mensen.

   3. De SSP verbindt zich op erewoord alle verplichtingen na te komen die verband houden met de sector van het personenvervoer en met de verschillende rechten van de bedrijven in brede zin, in het bijzonder met de wetgeving van het vervoer, met de sociale wetgeving (sociale bijdragen, RSZ, enz.), Belast en verbindt zich ertoe een conformiteitscertificaat te verstrekken in geval van een verzoek. Al deze wetten zullen nauwgezet worden gerespecteerd en de verantwoordelijkheid van ChronoNavette zal in geen geval worden aangegaan in geval van overtreding van deze voorschriften. De SSP verklaart op erewoord dat hij of zijn medewerkers zich niet aan de uitsluitingsvoorwaarden (strafrechtelijke veroordeling) van Richtlijn 2014/24 / EU bevinden. Namelijk en in het bijzonder een veroordeling of een gerelateerde schending: kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, milieu-, sociaal en arbeidsrecht, terroristische misdrijven of gerelateerd aan terroristische activiteiten, witwassen of financieren van terrorisme, deelname aan een criminele organisatie, corruptie, geweld, fraude ...
   4. De SSP verbindt zich ertoe om correcte en juiste informatie te verstrekken en verbindt zich ertoe deze volledig te kennen met kennis van de gevolgen van een verkeerde voorstelling van zaken. Hij verbindt zich ertoe om ons zo snel mogelijk relevante wijzigingen in zijn situatie, zijn personeel en zijn voertuigen toe te sturen.
  2. Duur: De klant stemt ermee in om een of meer voertuigen te gebruiken. Hij is op de hoogte en aanvaardt het tarief evenals de minimale duur opgelegd door de verordening voor elk type vervoer en in elke regio, en voor elk type vergunning, in overeenstemming met de Europese wetgeving, de Belgische, evenals de besluiten van elke regio.
  3. Duur: De klant stemt ermee in om een of meer voertuigen te gebruiken. Hij is op de hoogte en aanvaardt het tarief evenals de minimale duur opgelegd door de verordening voor elk type vervoer en in elke regio, en voor elk type vergunning, in overeenstemming met de Europese wetgeving, de Belgische, evenals de besluiten van elke regio.

  4. SSP-verplichtingen: de SSP verbindt zich ertoe het volgende te weten en te respecteren:
  5. - de kwaliteitsnormen, en met name op het niveau van het werkuniform (een zwart pak, een wit overhemd, zwarte leren schoenen en een stropdas en een reclamebord of teken in de kleur van ChronoNavette of andere indien eerder gespecificeerd en toevertrouwd).

   - De toevertrouwde diensten kunnen in geen geval worden uitbesteed aan een derde zonder de schriftelijke toestemming van ChronoNavette. Op dezelfde manier kunnen alleen chauffeurs die zijn gepresenteerd door ChronoNavette de services uitvoeren.

  6. Annulerings-, betalings- en factuurvoorwaarden:
   1. De prijs van een race is pas betaalbaar na ontvangst door de eindklant van de bijbehorende factuur.
   2. De onderaannemer ontvangt een overzicht van zijn diensten.
   3. In geval van annulering 1 uur voor de service, kunnen de service (s) niet worden (worden) in rekening gebracht!
   4. In geval van niet-presentatie van de klant, kunnen de dienst (en) worden (worden) gefactureerd als het een vooruitbetaling is, of om te factureren; in het geval van een betaling aan boord of contant kunnen de service (s) niet worden (worden) in rekening gebracht (en), en alle kosten zijn voor de SSP; de verantwoordelijkheid van ChronoNavette kan in geen enkel geval worden gepleegd en bijgevolg wordt geen verzoek tot betaling / terugbetaling ingewilligd. Het bewijs van de niet-presentatie van de klant moet door de SSP worden geleverd. De wachttijd van een klant is zoals gedefinieerd in punt 4.2 van de algemene voorwaarden. Na deze wachttijd moet de SSP contact opnemen met de dispatche alvorens de plaats van de ondersteuning te verlaten.
   5. De servicebladen of, bij gebrek hieraan, de details van de services moeten verplicht en onmiddellijk door de SSP aan ChronoNavette worden verzonden aan het einde van zijn service per e-mail naar het volgende adres: info@chrononavette.be
   6. Een defect of een mislukking veroorzaakt een vertraging in de behandeling van de factuur en bijgevolg een vertraging in de betaling ervan.
   7. Zonder de specifieke schriftelijke toestemming van ChronoNavette (bijvoorbeeld voor een bepaalde delegatie), is de normale betalingstermijn 60 dagen factuurdatums.
  7. Vertrouwelijke informatie:
   1. 'VERTROUWELIJKE INFORMATIE' betekent de exclusieve informatie van ChronoNavette en haar partners, klantgegevens, technische gegevens, handelsgeheimen of knowhow, inclusief, maar niet beperkt tot, prijzen en berekeningsmethoden, onderzoek, producten, diensten, klantenlijsten, markten , software, ontwikkelingen, uitvindingen, ...
   2. De SSP stemt ermee in om tijdens en na onze samenwerking de striktste vertrouwelijkheid te handhaven en geen enkele persoon, firma of bedrijf te gebruiken of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ChronoNavette. Processen, formules, technologie, tekeningen, engineering, marketing, financiën of andere commerciële informatie die direct of indirect aan de SSP wordt bekendgemaakt.
   3. Uitbetaling van de klant: de SSP verbindt zich er uitdrukkelijk toe om ChronoNavette-klanten niet te benaderen, noch hen persoonlijke of chauffeurs-transportdiensten aan te bieden, direct of indirect. Elke poging om de klantenkring van ChronoNavette te stropen is ten strengste verboden met het risico dat de contractuele relatie onmiddellijk wordt beëindigd en kan worden vervolgd.
  8. De SSP verbindt zich ertoe permanent gedekt te worden door de juiste verzekering (RC-bedrijf, voertuigverzekering, vlootverzekering, bagageverzekering ...)
  9. Algemene verordening gegevensbescherming: we informeren alle SSP dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden doorgegeven aan de nationale en internationale controle- en beveiligingsinstanties om uw toestemming om voor hen te werken via ChronoNavette te valideren. Op eenvoudig schriftelijk verzoek kan een kopie hiervan aan u worden verzonden of zelfs worden vernietigd in geval van beëindiging van de samenwerking en zolang een andere wettelijke oplegging ons niet verbiedt ...
  10. Vereisten voor overdrachtsservice: in aanvulling op de vereisten voor overdrachtsservice die zijn vastgelegd in de wetten en in onze algemene voorwaarden:
   • De SSP garandeert dat alle chauffeurs ChronoNavette op een professionele manier zullen vertegenwoordigen. Dit omvat een schone auto, niet roken in auto's, geen telefoongesprekken met de hand of onnodig tijdens de rit, en volledige naleving van de regels van de weg, evenals andere industriële normen.
   • De SSP zorgt ervoor dat alle chauffeurs uiterlijk 15 minuten voor de geplande ophaaltijd aankomen. ChronoNavette accepteert geen vertraging (1e vertraging: 15 minuten vertraging = boete van 50% van de race prijs, + 15 minuten vertraging = 100% boete van de race prijs, 2e vertraging = boete zoals beschreven voor de 1e vertraging + het einde van onze samenwerking )
   • Races die worden uitgevoerd in het kader van dit partnerschap zullen vaker wel dan niet kinderen en baby's als passagiers omvatten. ChronoNavette geeft duidelijk het aantal babyzitjes en extra zitplaatsen aan dat nodig is voor transfers. De SSP is verplicht te voldoen aan de vraag naar deze babyzitjes en supplementen.
   • ChronoNavette zal een ontmoetingspunt op de luchthaven / station opgeven voor alle races. Bestuurders moeten alle klanten ontmoeten op het opgegeven ontmoetingspunt, tenzij anders is overeengekomen tussen de klant en de bestuurder.
   • Geen gedeelde reis is toegestaan tenzij anders overeengekomen of puur georganiseerd door ChronoNavette.
  11. Vrijwaring: bij alle wettelijk toegestane acties moet de SSP ChronoNavette, haar functionarissen, werknemers, huidige en voormalige trustees, agenten en vertegenwoordigers verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van alle claims, claims, schadevergoedingen en aansprakelijkheden. , Kosten, Verliezen uit alle bronnen en van alle soorten, inclusief, maar niet beperkt tot, honoraria en kosten van advocaten (gezamenlijk 'claims') die voortvloeien uit opzettelijke of nalatige handelingen of nalatigheden van de andere partij, diens agenten, werknemers, onderaannemers en consultants, of het falen van de andere partij om de diensten te verlenen in overeenstemming met onze algemene voorwaarden, zelfs als ChronoNavette wordt verondersteld of als gedeeltelijk nalatig wordt beschouwd.

Aanbevolen door

ONZE PARTNERS

EN KLANTEN